B2 atelier

Na úvod

Hlavní náplní našeho ateliéru je projekční, inženýrská a poradenská činnost.

Projekční činnost zahrnuje přípravu projektu od studie, po zpracování kompletního projektu včetně všech potřebných řemeslně odborných částí, statického posouzení, požárně bezpečnostního řešení až po návrh interiéru v případě zájmu klienta. V rámci komplexních služeb investorovi zajišťujeme k projektu též územní rozhodnutí či stavební povolení a tomu předcházející všechna potřebná vyjádření různých úřadů. K projektům nabízíme také možnost zajištění financování.

Zpracování studie projektu v 3D programu pro názornější zobrazení budoucího objektu, i pro klienta bez znalosti orientace ve stavebních výkresech, je již samozřejmostí. Zasazení navrhnutého domu do fotky Vám umožní si vysněný dům reálně představit na jeho budoucím místě.

Naší snahou je provést klienta od návrhu jeho vysněného domu až po jeho realizaci. Na což navazuje další část našich činností, technický dozor investora, jehož úkolem je, aby stavba odpovídala požadavkům klienta, byla prováděna v odpovídající kvalitě a dohodnutých termínech.